ÜYELİK AİDATI

Üyelik Aidatı

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder.

Üye aidatları ilgili Birlik tarafından yıllık olarak belirlenir ve rehberler tarafından üyesi oldukları odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Aidatınızı Ocak ayı içinde tamamını tek seferde veya dilerseniz 1. taksidi Ocak ayı içinde, 2. taksidi en geç 30 Haziran tarihinde olmak üzere 2 eşit taksite ödeyebilirsiniz. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara, yasa gereği gecikme faizi uygulanmaktadır.

 2020 yılı aidatları TUREB tarafından:


Eylemli Rehberler için 575 TL,
Eylemsiz Rehberler için 115 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca 50.00 Tl. (Elli Türk Lirası) belge/hizmet bedeli odamız tarafından tahsil edilecektir.


Ödeme seçenekleri:

 - Odamızda banka kartı,kredi kartı veya nakden ödeme yapabilirsiniz.

 

 

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun